COGECA to największa i najbardziej wpływowa organizacja lobbingowa działająca na rzecz mleczarstwa w Europie. Prezydencja Komitetu COPA oraz Prezydencja Komitetu COGECA tworzą wspólnie Komitet Koordynacyjny, który próbuje wypracować porozumienie w kwestiach dotyczących obu organizacji – COPA i COGECA.

Podczas drugiego w tym roku posiedzenia, poruszone są m.in. tematy takie jak.: działania lobbingowe członków w odniesieniu do planów strategicznych i Parlamentu Europejskiego, „Farm to Fork Strategy” – czyli strategii obejmującej przewidywanie ryzyka i burzę mózgów na temat ustanowienia wykonalnych i uczciwych celów dla rolników i producentów żywności.

– Spotkania Prezydencji są bardzo intensywne i niezwykle obfite pod względem treści merytorycznych. Reprezentujemy różne spółdzielnie z różnych krajów UE, ale mamy te same problemy i te same wyzwania. Spotkania Prezydencji umożliwiają nam wypracowanie najlepszego rozwiązania w najważniejszych obszarach dotyczących sektora spółdzielczego w Europie – mówi Agnieszka Maliszewska.

Podczas obrad Agnieszka Maliszewska, Pierwsza Wiceprzewodnicząca została wybrana przez COGECA do kapituły konkursu „Europejskie nagrody za innowacje spółdzielcze”.

– Innowacje spółdzielcze to duże wyzwanie dla przyszłości europejskiej spółdzielczości i nowych generacji. Jest mi niezmiernie miło, iż podczas ostatnich obrad zostałam wybrana do reprezentacji COGECA w jury „Europejskie nagrody za innowacje spółdzielcze”. – dodaje Agnieszka Maliszewska. – Jako pierwsza wiceprzewodnicząca COGECA będę odpowiadać za promocję rozwoju spółdzielni w Europie środkowo-wschodniej oraz bałtyckich państwach członkowskich, tematykę badań naukowych, innowację i digitalizację (RID), wykorzystanie najnowocześniejszych technologii oraz edukację i umiejętności.

Udział w Prezydencji możliwy jest dzięki sfinansowaniu z Funduszu Promocji Mleka.