Konferencja w Zakopanem gromadzi co roku ok. 200 uczestników, wśród których znajdują się naukowcy z wiodących uczelni rolniczych, jak również eksperci – praktycy związani z chowem i hodowlą bydła.

Podczas pięciu sesji naukowych zostaną poruszone zagadnienia dotyczące m.in. przyszłości hodowli bydła mlecznego i mięsnego w Polsce, efektywności wykorzystania danych hodowlanych, zarządzania dobrostanem bydła oraz aktualnych problemów ekonomicznych i organizacyjnych w funkcjonowaniu polskich gospodarstw produkujących mleko i wołowinę.

Konferencję rozpoczął wykład plenarny wygłoszony przez przedstawicieli PFHBiPM. Dorota Śmigielska, analityk rynku mleka PFHBiPM, zaprezentowała aktualną sytuację na rynku mleka w Polsce, zauważając, że cykle koniunkturalne w Polsce w ostatnim czasie uległy wyraźnemu skróceniu, co przekłada się na większą zmienność cen surowca.

Następnie Danuta Radzio, kierownik Wydziału Oceny PFHBiPM, przedstawiła stan oceny wartości użytkowej na podstawie danych z 2017 r. Prelegentka podkreślała istotę prowadzenia oceny wartości użytkowej przytaczając dane, które mówią, że 37 proc. krów ocenianych produkuje 57 proc. mleka w kraju. Radzio zauważyła również, że w ostatnich latach spadła liczba ocenianych krów w rasie HF na rzecz innych ras, np. Simentala.

O postępie hodowlanym w Polsce w dobie genomiki mówił dr Tomasz Krychowski, doradca ds. hodowli w PFHBiPM. Wykładowca podkreślał przede wszystkim, że w Polsce jest wciąż bardzo mała liczba genotypowanych samców, kilkakrotnie niższa w porównaniu do Niemiec, Francji, czy Holandii. Niska jest również liczba ocenianych cech, która w Polsce wynosi 35, gdzie wielu krajach Europy, czy Stanach Zjednoczonych wynosi 50-60 cech.

Na koniec Leszek Hądzlik, Prezydent PFHBiPM, powiedział kilka słów na temat perspektyw branży mleczarskiej w Polsce, a także o zagrożeniach wynikających z liberalizacji rynku usług hodowlanych od 2019 roku.

- W moim odczuciu nie ma zagrożenia, jeśli chodzi o produkcję mleka w Polsce. Produkujemy doskonały produkt, mamy dobre warunki klimatyczne, ponadto poczyniliśmy ogromny postęp technologiczny, jakiego nie dokonał żaden z krajów – mówił Hądzlik.

Organizatorem wydarzenia jest Zakład Hodowli Bydła, Instytut Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.