Rodzinne gospodarstwa Państwa Klupsiów, znajdujące się w Pępowie na Wielkopolsce, na wystawie w Mikowie stanęło w szranki z dużymi państwowymi spółkami hodowlanymi i to z niemałymi sukcesami. 

O gospodarstwie i uzyskanych wynikach w rozmowie z Radosławem Iwańskim, redaktorem naczelnym miesięcznika Farmer, opowiada syn Pana Artura, Dariusz, który jak sam podkreśla, podejścia do zwierząt i zarządzania gospodarstwem uczy się od ojca. 

W gospodarstwie Państwa Klupsiów utrzymywanych jest 45 krów, a powierzchnia upraw liczy 24 ha. Gospodarze starają się wykorzystać potencjał tych zasobów poprzez maksymalizację wydajności. Samice są w dużym stopniu kryte nasieniem seksowanym, co pozwala sprzedawać nadliczbowe jałówki, a posiadane grunty, dzięki utrzymaniu w wysokiej kulturze zapewniają wysokie plony. 

Jałówki państwa Klupsiów, które wygrały swoje kategorie to: Klups Lambda Darling po Delta Lambda na Denverze; Klups Delta Lambda Diora po Delta Lambda na Astonishing oraz Klups Pharo Izzy po Pharo na Impression.