Turcja uzgodniła z Francją warunki wznowienia importu bydła. Dotyczyły one przyszłych strefy występowania we Francji choroby niebieskiego języka, z których eksport ma być zabroniony. Poza tym niektóre eksportowane zwierzęta musiałyby być zaszczepione i poddane kontrolnym badaniom.

Rząd francuski podjął też działania, mające na celu zwalczanie owadów atakujących bydło. Roznoszą one, bowiem chorobę błękitnego języka.

Turcja wstrzymała import francuskiego bydła w 2015 r. z powodu pojawienia się choroby niebieskiego języka we Francji kontynentalnej. Był to serotyp 8 patogenu, który ponownie wykryto niedawno w Szwajcarii. W tym samym czasie serotyp 4 patogenu pojawił się we Francji.