Kary wynoszą prawie 99 milionów euro dla każdego kraju.

Według szacunków Komisji Europejskiej zeszłoroczne opłaty wyniosły 340 ml n euro. Nadwyżka pięciu krajów wynosi łącznie 348 400 ton. Włochy przekroczyły kwoty na dostawy mleka o 1,5 proc., Holandia o 1,4 proc., a Austria o 1,2 proc.

Za rok kwotowy 2008/2009 (od kwietnia 2008 r. do marca 2009 r.) łączna kwota na dostawy do mleczarni wynosiła 143,0 mln ton. Kwota ta jest podzielona na 935 000 kwot indywidualnych w całej Unii Europejskiej (UE-27). Ponadto istnieje też osobna kwota w wysokości 3,4 mln ton na sprzedaż bezpośrednią konsumentom, podzielona na 405 000 kwot indywidualnych.

Całkowita kwota opłaty za przekroczenie kwoty krajowej, którą należy zapłacić w roku 2008/2009, jest znacznie niższa od kwoty z roku 2007/2008

W większości państw członkowskich dostawy nieznacznie zmniejszyły się lub pozostały na niezmienionym poziomie, podczas gdy kwota wzrosła o 3 400 000 ton (+2,4 proc.) zgodnie z decyzją Rady z marca 2008 r. i reformą WPR przyjętą w 2003 r.

Producenci z 22 na 27 państw członkowskich nie zapłacą opłaty za przekroczenie kwoty krajowej na dostawy, ponieważ w tych państwach nie przekroczono kwot krajowych. W 13 państwach dostawy były co najmniej o 5 proc. niższe niż przyznana kwota (Zjednoczone Królestwo, Słowacja, Finlandia, Estonia, Łotwa, Grecja, Węgry, Szwecja, Słowenia, Bułgaria, Litwa, Malta i Rumunia).

Źródło: europa.eu/ farmer.pl