Najnowszy raport Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) podsumowujący 2015 r., ujawnia niską liczbę nowych przypadków gąbczastej encefalopatii bydła (BSE), wykrywaną w krajach Unii Europejskiej. Jak wynika z raportu, w 2015 r. po przebadaniu 1,4 mln sztuk bydła w całej Unii, stwierdzono zaledwie pięć przypadków BSE. Po jednym w Irlandii, Słowenii i Hiszpanii oraz dwa w Wielkiej Brytanii.

Spośród chorych zwierząt, dwa przypadki (jeden z Irlandii oraz jeden z Wielkiej Brytanii) były tzw. „klasyczne”, gdyż dotyczyły zwierząt urodzonych po 2001 r.. Od tego bowiem roku obowiązują bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące pasz dla zwierząt.

- EFSA stoi teraz przed wyzwaniem znalezienia odpowiedzi na pytanie, dlaczego „klasyczne” przypadki BSE w ogóle nadal się pojawiają? Może się wydawać, że liczba wykrywanych przypadków BSE w ostatnich latach jest bardzo mała w porównaniu do tysięcy zwierząt zakażonych w szczytowym momencie kryzysu BSE. Poprzednie roczne raporty, opracowywane przez Komisję Europejską, wykazywały dwa przypadki „klasycznego” BSE w 2013 r. oraz trzy przypadki w 2014 r., przy równoczesnej liczbie tzw. przypadków nietypowych (spontanicznych) od pięciu do ośmiu. Tym niemniej każde wykrycie tzw. klasycznego przypadku BSE u bydła przynosi dla, kraju, w których go wykryto poważne konsekwencje, podaje FAMMU/FAPA.

Z powodu wykrycia przypadku BSE w Irlandii w 2015 r., kraj ten stracił status „niskiego zagrożenia BSE”. Podobnie stało się w przypadku Francji na początku bieżącego roku. Oczekuje się, że Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności wyda opinię naukową w tej sprawie w połowie przyszłego roku.