Duńskie krowy w 2017 r. zajęły pierwsze miejsce w UE ze średnią wydajnością mleczną 9600 kg. Na drugim miejscu znalazły się zwierzęta z Holandii ze średnią 8 700 kg mleka na krowę rocznie, natomiast Wielka Brytania zajęła trzecie miejsce ze średnią wartością 8 100 kg. Niemcy znalazły się na czwartym miejscu w UE ze średnią wynoszącą 7 800 kg.

Według Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, w Polsce średnia wydajność mleczna krowy w 2017 r. wynosiła 6 335 kg mleka, a krowy pod kontrola użytkowości 8150 kg.

Według urzędu statystycznego przyrosty wydajności duńskich krów w ostatnich dziesięcioleciach były większe w porównaniu z innymi krajami Europy Zachodniej. Na przykład, w 1998 r. duńska krowa średnio wyprodukowała 6800 kg mleka, czyli o 13 proc. więcej mleka niż jej niemiecka odpowiedniczka, a do 2017 r. różnica wzrosła do 19 proc.

Według władz duńskich przewaga krów mlecznych w tym kraju nie wynika z jednej przyczyny. Jest raczej wynikiem połączenia dobrej pracy hodowlanej, profesjonalnego doradztwa i solidnego zarządzania.