Pod koniec zeszłego roku panel EFSA (FEEDAP), udzielając opinii naukowych na temat skuteczności dodatków i produktów lub substancji stosowanych w paszach dla zwierząt, wydał opinię na temat produktu Bovaer opracowanego przez holenderską firmę DSM.

Według DSM dodatek ten zmniejsza emisję metanu pochodzącego z fermentacji jelitowej o około 30 proc. w przypadku bydła mlecznego i 90 proc. w przypadku bydła mięsnego.

Ocena naukowa produktu została zlecona przez Komisję Europejską, która zapytała EFSA, czy dodatek sprawdza się w zakresie redukcji emisji metanu produkowanego przez bydło mleczne.  

Panel FEEDAP stwierdził, że w proponowanych warunkach stosowania dodatek jest skuteczny w zmniejszaniu emisji metanu produkowanego przez krowy mleczne. Wniosek ten został rozszerzony na wszystkie przeżuwacze przeznaczone do produkcji mleka i reprodukcji, tj. m.in. owce i kozy.

EFSA podała, że Bovaer jest bezpieczny dla krów mlecznych również przy maksymalnym zalecanym poziomie. Stosowanie dodatku zgodnie z zaleceniami nie wzbudziło również obaw w zakresie bezpieczeństwa konsumentów i środowiska.

Szukasz pasz lub dodatków paszowych? Sprawdź oferty na portalu Giełda Rolna! 

Naukową ocenę ryzyka EFSA przeprowadza się niezależnie od zarządzania ryzykiem, które obejmuje udzielanie zezwoleń na substancje, produkty, oświadczenia lub procesy wprowadzane na rynek Unii Europejskiej. Oznacza to, że w najbliższych miesiącach Komisja Europejska i państwa członkowskie UE zdecydują, czy zatwierdzić produkt i warunki użytkowania.

Produkt otrzymał już zgodę na wprowadzenie do obrotu od władz brazylijskich i chińskich.

Jest to pierwsza naukowa ocena EFSA dodatku paszowego mającego na celu zmniejszenie emisji metanu związanej z chowem bydła.

Pierwsze globalne zobowiązanie do ograniczenia emisji metanu o co najmniej 30 proc. do 2030 r., w stosunku do poziomów z 2020 r., zostało ogłoszone podczas konferencji klimatycznej ONZ COP26 w Glasgow. Inicjatywie przewodziły Stany Zjednoczone i UE, które zgromadziły 103 kraje, odpowiadające łącznie za 46 proc. globalnej emisji metanu i reprezentujące 70 proc. światowej gospodarki, jak podaje euractiv.com. 

Nauka i technologia mogą pomóc w osiągnięciu redukcji poprzez rozwój sektora innowacyjnych komponentów paszowych, które minimalizują emisję metanu z fermentacji jelitowej. Globalne zobowiązanie skupia się również na suplementach paszowych, które według ONZ mogą obniżać emisję w sektorze o 20 proc. rocznie do 2030 roku.