Jak donosi organizacja patronacka European Milk Board (EMB), pokazuje to aktualne badanie przeprowadzone przez Urząd Socjologii Rolnictwa i Rolnictwa (BAL). W tym celu obliczono cztery różne marże dla okresów 1989-2019, które pokazują rozwój gospodarczy w hodowli bydła mlecznego.

W rezultacie marża brutto, jako różnica między wpływami z mleka plus dotacje związane z produkcją minus koszty operacyjne i ogólne koszty operacyjne wynosiła od 21,98 centów/kg mleka w 1989 roku do 15,15 centów/kg mleka w 2019 roku.

Spadek trwa

Jeżeli od wpływów do obliczenia marży netto odejmuje się również amortyzację, płace pracowników, dzierżawę, odsetki i podatki, powoduje to spadek z 12,36 centów/kg do 4,17 centów/kg mleka.

Uprawnienia dochodowe producenta mleka i pomagających członkom rodziny nie są jeszcze brane pod uwagę. Jeśli robi się to przy niskiej stawce godzinowej i oblicza się wynik netto, to według EMB spadł on w ciągu ostatnich 30 lat z 3,79 centa do minus 4,96 centa/kg mleka.

Nieprawidłowy kurs w mleczarstwie

Zakładając, że dochód kwalifikowany jest dwukrotnie wyższy od płacy minimalnej, wartość ta wynosiła ostatnio minus 8,69 centów/kg mleka.

Dane pokazują poważny spadek marż hodowców bydła mlecznego, a tym samym również sytuację w gospodarstwach.

Szukasz artykułów potrzebnych w produkcji mleka? Sprawdź oferty w portalu Giełda Rolna! 

-Jasne jest, że kurs w sektorze mleczarskim był błędny w ciągu ostatnich kilku dekad – podsumowała prezes EMB Sieta van Keimpema. Bez względu na rodzaj marży, rentowność stała się absolutnie obcym słowem w produkcji mleka.

Potrzebny jest nowy system

Wiceprzewodniczący EMB Kjartan Poulsen wezwał do przemyślenia rolnictwa. Stwierdził, że potrzebny jest nowy system. Taki, który ma na celu odzyskanie kosztów. Zaburzony stosunek ceny do kosztów, szkodliwa orientacja eksportowa i nieskuteczne unikanie kryzysu świadczą o fiasku obecnego systemu rolnego.

W nowych ramach wszystkie dotychczasowe koszty produkcji mleka, – ale także nowe ze względu na wyższe wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju – powinny być pokryte przez ceny.