Rada zdecydowała w szczególności, aby wprowadzić ograniczenia ilościowe dla skupu odtłuszczonego mleka w proszku po ustalonej cenie do 0t (zero ton) w 2018 roku.

W wyniku trudnej sytuacji na rynkach mleczarskich w poprzednich latach, zapasy interwencyjne OMP w UE wzrosły do prawie 400 000 ton w 2017 r., co może spowodować poważną presję na rynku, prowadzącą do negatywnego wpływu na ceny mleka.

Aby uniknąć spadku cen i wynikającego z tego pogorszenia warunków życia rolników, Komisja Europejska zaproponowała, a Rada postanowiła zrezygnować z automatycznego zakupu OMP w sytuacji, w której zapasy są już i tak bardzo wysokie.

Ustawiając limit ilościowy na zero ton w 2018 r., kupowanie po ustalonej cenie nie będzie aktywowane automatycznie. Jednak, jak zapewnia rada, siatka bezpieczeństwa będzie nadal funkcjonować, ponieważ UE będzie nadal mogła kupować OMP w ramach procedury przetargowej, a także decydować indywidualnie w zależności od tego, ile kupić i na jakim poziomie cenowym.