Wyniki pierwszego spisu zwierząt gospodarskich z maja i czerwca 2022 r. wskazują, że hodowcy bydła w Unii Europejskiej nadal zmniejszają swoje stada pomimo wysokich cen producentów.

Główną tego przyczyną jest gwałtowny wzrost kosztów produkcji, które stanowią znaczne obciążenie ekonomiczne dla producentów. Do tej pory Urząd Statystyczny Unii Europejskiej (Eurostat) otrzymał dane z sześciu z 13 państw członkowskich, które mają obowiązek składania sprawozdań na wiosnę: Niemiec, Włoch, Holandii, Belgii, Danii i Austrii.

Silny spadek w Danii, stabilizacja w Austrii i wzrost w Holandii

W tych krajach pogłowie bydła zmniejszyło się o 381,4 tys. lub 1,4 proc. do 26,40 mln sztuk w porównaniu z danymi z poprzedniego roku.

Wydaje się, że belgijscy hodowcy bydła szczególnie mocno hamują produkcję, ponieważ zredukowali swoje stado o 5,0 proc. do prawie 2,24 miliona sztuk.

W Danii, Włoszech i Niemczech pogłowie bydła spadło w ciągu roku od 1,3 do 1,7 proc.

Z kolei w Austrii utrzymywano 1,84 mln sztuk bydła, tyle samo, co wiosną 2021 roku.

Wzrost o 1,0 proc. do prawie 3,77 mln sztuk odnotowano nawet w Holandii.

Mniej krów mlecznych

Rolnicy w sześciu krajach objętych raportem również zmniejszyli ogólną populację krów mlecznych o 107,3 tys. lub 1,2 proc. do 8,84 mln sztuk w porównaniu z poprzednim rokiem.

Jedną z głównych przyczyn był spadek w Niemczech, gdzie liczba krów mlecznych zmniejszyła się o 74,2 tys. lub 1,9 proc. do prawie 3,82 mln.

W ujęciu względnym tylko w Belgii tempo spadku było wyższe i wynosiło 2,3 proc. do 526,2 tys. krów mlecznych.

Ponadto hodowcy w Danii i we Włoszech mieli odpowiednio o 1,4 proc. i 1,7 proc. mniej bydła mlecznego w swoich gospodarstwach.

W Holandii pogłowie bydła mlecznego utrzymywało się na stałym poziomie 1,57 mln sztuk. Z drugiej strony w Austrii odnotowano dość znaczny wzrost o 3,9 proc. do 549,1 tys. zwierząt. To był najwyższy zapas od ponad dziesięciu lat.

Mniej krów mamek

Według dotychczas dostępnych danych Eurostatu, hodowla krów mamek w UE wyraźnie spada. Przy 1,59 mln sztuk łączne pogłowie w krajach, które p raportowały, było o 4,1 proc. niższe od poziomu z poprzedniego roku.

Hodowcy w Belgii, Danii i Holandii zmniejszyli swoje stada po około 6 proc., w Niemczech populacja spadła o 2,1 proc. do 612,4 tys. zwierząt.

Jednak dla dokładniejszego obrazu pogłowia w UE brakuje wyników w hodowli krów mamek we Francji i Hiszpanii.