Jak podaje dairyreporter.com projekt został zatwierdzony w stosunku 82 do 8 głosów, przy 8 wstrzymujących się posłach. Akt prawny zabrania klonowania zwierząt gospodarskich w UE, korzystania z produktów od takich osobników oraz ich przywozu do Unii.

Jak powiedziała posłanka Renate Sommer, zasiadająca w Komisji Środowiska, ze względu na negatywne skutki dla dobrostanu zwierząt, klonowanie do celów hodowlanych jest odrzucone przez zdecydowaną większość konsumentów. Co więcej, nie ma potrzeby prowadzenia klonowania, w celu zapewnienia dostaw mięsa w UE. Co więcej zakaz klonowania jest kwestią europejskich zasad i wartości.

Posłanka powiedziała również, że zakaz importu jest potrzebny, aby uniknąć promowania klonowania w krajach trzecich. Zgodnie z projektem ustawy, importowana żywność, pasze i inne produkty pochodzenia zwierzęcego, muszą zostać zakwalifikowane jako nie pochodzące od klonowanych zwierząt lub ich potomstwa.

- Zdajemy sobie sprawę, że klonowanie jest dozwolone w niektórych państwach trzecich, które handlują z UE, ale nie możemy pozwolić aby produkty te miały być wprowadzane na rynki krajów unijnych. Chcemy również zapewnić, że klonowanie zwierząt nie stanie się powszechną praktyką w UE. - powiedziała Giulia Moi, zasiadająca w komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.