W Unii Europejskiej hodowanych jest coraz mniej krów mlecznych. Populacja spada nieprzerwanie od sześciu lat, a według najnowszych wyników spisu zwierząt 2022 r. nie jest wyjątkiem.

Według Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej (Eurostat) w maju 2022 r. w jedenastu z dwunastu sprawozdających państw członkowskich, dla których dostępne są już wyniki, utrzymywano łącznie 16,04 mln krów mlecznych.

Było to o 105 tys. zwierząt, czyli 0,7 proc. mniej niż rok wcześniej. W tych jedenastu krajów utrzymywanych jest około 80 proc. wszystkich krów mlecznych we UE.

Prawie 2 procent mniej

Większość krów mlecznych znajduje się w Niemczech. Jednak w porównaniu do wiosny 2021 r. ich liczebność zmniejszyła się o 74 tys. zwierząt, czyli o 1,9 proc. do 3,82 mln. Była to najniższa populacja od czasu zjednoczenia.

U drugiego dużego producenta mleka, czyli Francji, również znacznie ograniczono liczbę krów. Spadła ona w ciągu roku o 65 tys. sztuk lub o 1,9 proc. do 3,27 mln.

Największy spadek w Belgii

Ta stopa spadku wynosząca prawie 2 proc. została przekroczona jedynie przez Belgię z minusem 2,3 proc i spadkiem do 526 tys. zwierząt. Ponadto pogłowie krów w Rumunii, Danii, Włoszech i Szwecji spadło między 1,3 a 1,8 proc.

Z kolei w Holandii w maju 2022 r. dojono 1,57 mln krów, czyli tyle samo, co dwanaście miesięcy wcześniej.

Nie wszędzie pogłowie spadło

W Irlandii obserwowany jest od kilku lat wzrost pogłowia, który trwa nadal, stado powiększono o 23 tys. krów do 1,63 mln sztuk. Pogłowie krów mlecznych w Austrii wzrosła jeszcze bardziej, o 3,4 proc. do 549 tys. sztuk.

Pogłowie najbardziej zwiększyli producenci w Hiszpanii do 892 tys. krów mlecznych tej wiosny, czyli o około 64 tys. lub 7,7 proc. więcej zwierząt niż rok wcześniej.

Mniejsze pogłowie bydła

Według Eurostatu, łączna pogłowie bydła w jedenastu krajach UE zmniejszyła się o prawie 1 mln sztuk lub 1,6 proc. do 61,25 mln sztuk w maju 2021 r. w porównaniu z badaniem z poprzedniego roku.

Najbardziej odpowiedzialna za to była Francja, która zmniejszyła populację o 447 tys. zwierząt lub o 2,5 proc. do 17,42 mln sztuk. Belgijscy producenci zredukowali pogłowie bydła o 5,0 proc. do 2,24 mln zwierząt.

W Niemczech stado bydła spadło o 193 tys. sztuk, czyli o 1,7 proc. Jedynie w Irlandii i Holandii rolnicy nieznacznie zwiększyli stada bydła w porównaniu z poprzednim rokiem, odpowiednio o 0,5 i 1,0 proc.