W porównaniu ze czerwcem 2018 r. średnia cena skupu była o 0,66 euro/100 kg (2,0 proc.) wyższa.

Ceny skupu mleka w wiodących mleczarniach w czerwcu 2019 r. wynosiły:

• Friesland/Campina (Holandia): 35,24 euro/100 kg,

• Granarolo (Włochy): 38,84 euro/100 kg,

• Milcobel (Belgia): 31,72 euro/100 kg,

• Danone (Francja): 35,34 euro/100 kg,

• Savencia (Francja): 34,94 euro/100 kg,

• Lactalis (Francja) 34,70 euro/100 kg,

• Mueller (Niemcy): 32,47 euro/100 kg,

• Arla Foods (Dania): 32,62 euro/100 kg,

• Sodiaal (Francja): 34,83 euro/100 kg,

• Dairy Crest (Wielka Brytania): 30,29 euro/100 kg,

• Dairygold (Irlandia): 30,80 euro/100 kg,

• DMK (Niemcy): 31,20 euro/ 100 kg,

• Glanbia (Irlandia): 30,68 euro/100 kg,

• Kerry Agribusiness (Irlandia) 31,91 euro/100 kg,

• Valio (Finlandia): 34,91 euro/100 kg,

• Hochwald Milch (Niemcy): 32,53 euro/100 kg,

• Saputa Dairy (Dairy Crest) (Wielka Brytania): 29,91 euro/100 kg.

Źródło: LTO International Milk Price Comparison na www.milkprices.nl