Wołowina na rynkach krajów Unii odnotowuje systematyczny spadek wartości. Cena w ubiegłym miesiącu spadła zarówno w stosunku do lutego jak i do analogicznego miesiąca 2015 roku.

-Marzec br. był kolejnym miesiącem spadku cen wołowiny w krajach Unii Europejskiej. Średnia cena reprezentatywna tego gatunku mięsa dla całej Wspólnoty była w tym okresie o 1 proc. niższa niż w lutym br. oraz o 2,5 proc. niższa w porównaniu ze średnią ceną z marca 2015 r. W marcu 2016 r. średnia cena referencyjna wołowiny (młode bydło kl. A R3) w UE osiągnęła pułap 374,04 EUR za 100 kg – podaje Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych, FAMMU/FAPA na podstawie danych Komisji Europejskiej.

Spadają także ceny młodego bydła rzeźnego w naszym kraju. Jak podają analitycy za młode bydło kl. A R3 rolnicy otrzymywali średnio około 310 EUR za 100 kg, Jest to co prawda o 1,8 proc. więcej niż w lutym br. jednak w stosunku do marca 2015 r. nastąpił spadek o 4,3 proc.

Sytuacja na rynkach poszczególnych krajów Unii Europejskiej nie jest wyrównana. Odnotowano zarówno spore spadki cen (Niemcy, o 3,6 proc.) jak i znaczne wzrosty (Grecja, o 2,9 proc.).

Jak podaje FAMMU/FAPA, w marcu br. zanotowano spadki (miesiąc/miesiąca) cen referencyjnych wołowiny w jedenastu krajach Wspólnoty. Największą zniżkę cen odnotowano odpowiednio w Niemczech (-3,6 proc.), Austrii (-2,4 proc.), we Włoszech (-2,2 proc.), w Wielkiej Brytanii (-1,4 proc.), Słowenii (-1,2 proc.), na Litwie (-1,0 proc.), a także w Portugalii, Francji, Czechach, Belgii i w Hiszpanii.

W omawianym okresie ceny reprezentatywne wołowiny zwiększyły się najbardziej w Grecji (+2,9 proc.), Szwecji (+2,7 proc.), Luksemburgu (+2,6 proc.), Finlandii (+1,9 proc.), Polsce (+1,8 proc.), Holandii (+1,7 proc.), Irlandii (+0,4 proc.), Chorwacji (+0,3 proc.) oraz na Słowacji (+0,2 proc.) - czytamy w raporcie Zespołu Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych.