Na przykład średnie ceny masła wzrosły o 7 proc. do 519 euro za 100 kg, ceny odtłuszczonego mleka w proszku o 4,3 proc. do 138 euro, a ceny mleka pełnego o 3,3 proc. do 270 euro za 100 kg.

Według Obserwatorium Rynku mleko Komisji Europejskiej spadły za to ceny sera cheddar, średnio o 0,8 proc. do 323 euro za 100 kg, podczas gdy ceny serów Gouda i Emmentaler pozostały stabilne.

Na rynku światowym ceny produktów mlecznych (liczone w dolarach amerykańskich) również wzrosły w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Ceny masła o 2,8 proc. w Oceanii i o 1,2 proc. w USA. Znaczący był wzrost cen odtłuszczonego mleka w proszku (o 9,5 proc.) w USA, który umożliwił UE zwiększenie konkurencyjności tego produktu. Natomiast w UE ceny masła i sera są najwyższe na świecie, a w USA są niższe. W przypadku pełnego mleka w proszku w UE, USA i Oceania ceny są na podobnym poziomie.

W pierwszych dwóch miesiącach tego roku ceny produktów mleczarskich w UE były w niektórych przypadkach znacznie niższe od ich obecnego poziomu. W rezultacie eksport oleju maślanego wzrósł o 64 proc., masła o 26 proc., odtłuszczonego mleka w proszku  o12 proc. i sera  o 3 proc., podczas gdy pełnego mleka w proszku  spadł o o 6 proc. Wielkość eksportu mleczarskiego z UE w przeliczeniu na ekwiwalent mleka była o 8 proc. wyższa w pierwszych dwóch miesiącach 2018 r. niż w poprzednim poprzednim roku, podczas gdy wartość eksportu była o 2 proc. niższa.

W przypadku sera w okresie od stycznia do lutego 2018 r. USA pomimo spadku o 8 proc pozostały głównym konsumentem tych produktów pochodzących z  UE,., a druga była Japonii, gdzie ilość ta była o 12 proc. niższa niż przed rokiem. USA były również głównym rynkiem dla masła, a jego dostawy wzrosły o 15 proc. Drugim jego odbiorcą była Arabia Saudyjska , która odnotowała 76 proc.wzrost przywozu z UE. W imporcie z UE odtłuszczonego mleka w proszku, największy udział miały Algieria  (wzrost o 87 proc.) i Egipt ( wzrost o 40 proc.), a mleka pełnego  Oman wzrost o  60 proc. i Algieria  spadek o 62 proc.

Chiński import masła wzrósł o 23 proc. do 22 tys. ton, sera o 3 proc. do 20 tys. ton, odtłuszczonego mleka w proszku o 22 proc. do 65 tys. ton i pełnotłustego mleka w proszku o 15 proc. do 187 tys. ton.