Wzrósł także eksport mleka pełnego w proszku, ale tylko o 2 proc. do 337 tys. ton. Nieco wyższy, bo o 4 proc. do 675 tys. ton był wzrost eksportu sera.

Z drugiej strony eksport masła spadł o 17 proc. do 119 tys. ton, choć dostawy do USA wzrosły o 51 proc. do 23 tys. ton, a do Chin były większe o 13 proc. porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak eksport masła do Arabii Saudyjskiej zmniejszył się o połowę do 8,5 tys. ton a do Japonii o 40 proc. do 3,5 tys. ton. Mniejsze były także dostawy do pozostałych krajów, które wyniosły poniżej 51 tys. ton, czyli o 32 proc. mniej niż w 2016 r.

W przypadku serów najważniejszym rynkiem eksportowym UE były USA. Dostawy w 2017 r. były stabilne na poziomie 117 tys. ton, Japonia kupiła prawie 81 tys. ton sera (wzrost o 25 proc.), a Korea Południowa 41 tys. ton (o 12 proc. więcej).

Algieria była głównym nabywcą unijnego odtłuszczonego mleka w proszku nabyła go 104 tys. ton (wzrost o 45 proc.), Chiny zakupiły go 65 tys. ton (wzrost o 65 proc.) i Indonezja 54 tys. ton (wzrost o 35 proc.). Podobnie jak w przypadku mleka odtłuszczonego była ona największym odbiorca mleka pełnego w proszku. Zakupiła go ponad 62 tys. ton (wzrost o 126 proc.)