Według niektórych wstępnych wyników w sierpniu 2020 r. mleczarnie w UE-28 odnotowały zakup około 0,3 proc. więcej mleka niż dwanaście miesięcy wcześniej. Przy prawie 13,1 miliona ton, w przeliczeniu na standardowe miesiące, oznacza to wzrost ilości mleka o około 43 700 ton. W rezultacie przewaga w stosunku do poprzedniego roku ostatnio ponownie spadła. Nie kontynuowano ekspansywnych tendencji, które pojawiły się na początku drugiej połowy roku. W rezultacie wzrost w całej UE w pierwszych ośmiu miesiącach 2020 r. również spadł do 1,2 proc. średnio dziennie.

W poszczególnych państwach członkowskich sierpniowy rozwój dostaw był częściowo odwrotny. W wielu krajach będących głównymi producentami w UE pod względem ich wielkości były one niższe niż w roku poprzednim.

W ujęciu zagregowanym do sierpnia przewaga ilości mleka w UE-28 w stosunku do poprzedniego roku nieznacznie spadła do 1,2 proc. W UE-27 od lutego, tempo wzrostu spadło do 1,4 proc. Odpowiadało to dodatkowej ilości prawie 1,8 mln ton mleka.