Jak wynika z danych z obserwatorium rynku mleka Komisji Europejskiej, od stycznia do października 2019 r. osiągnięto znaczny wzrost handlu zagranicznego UE produktami mleczarskimi..

Eksport masła z UE wzrósł o 35 proc., a najważniejszym klientem były USA, które kupiły go 30 800 ton, czyli o 26 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Chiny z 9200 tonami były drugim odbiorcą, eksport wzrósł w tym przypadku o 36 proc. W eksporcie do Japonii odnotowano jeszcze wyraźniejszy wzrost do prawie 7900 ton, czyli o 65 proc.

Wywóz odtłuszczonego mleka w proszku w UE wzrósł od stycznia do października 2019 r. o 26 proc. rok do roku do 845 400 ton. Największym nabywcą pozostały Chiny, które zwiększyły zakupy o 47 proc. do 111 600 ton. Drugie miejsce zajęła Algieria, choć zmniejszyła swój przywóz z Unii o 29 proc. do 87 100 ton. Jednocześnie eksport do Indonezji wzrósł o 46 proc. do 69 600 ton.

Nastąpił również niewielki 5 procentowy wzrost eksportu serów w UE do około 732 300 ton. Głównymi odbiorcami były USA z 120 400 tonami, co stanowi wzrost o 9 proc. 96 200 t (+ 5 proc.) zostało dostarczonych do Japonii, a trzecim, co do wielkości odbiorcą była Szwajcaria z 52 400 t (+ 1 proc.) 

W przeciwieństwie do odtłuszczonego mleka w proszku od stycznia do października 2019 r. eksport pełnego mleka w proszku zmniejszył się W sumie został spadł o 14 proc. do 253 000 ton. Mimo że Oman kupił go o 19 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2018 roku, pozostał największym nabywcą, kupując 36 600 ton. Spadł również eksport do Algierii o 24 proc. do 18 100 ton, podczas gdy eksport do Nigerii wzrósł o 11 proc. do 16 000 ton.

UE pozostawał największym eksporterem sera na rynku światowym z eksportem do krajów trzecich w okresie od stycznia do października 2019 r. wynoszącym 732 300 ton. Unia wyraźnie wyprzedziła innych konkurentów takich jak USA ( eksport 307 000 ton) i Nową Zelandię (eksport 272 000 ton).

UE była również wiodącym dostawcą odtłuszczonego mleka z eksportem wynoszącym 845 400 ton wobec 566 000 ton z USA i 286 000 ton z Nowej Zelandii.

Nowa Zelandia była zdecydowanie największym eksporterem mleka w proszku. Od stycznia do października 2019 r. wyeksportowała go 1,14 mln ton (+ 16 proc.), z których duża część została dostarczona do Chin. Dla porównania: UE sprzedała do krajów trzecich 253 000 ton, a USA tylko 30 000 ton.

Nowa Zelandia była również najważniejszym dostawcą masła (w tym oleju maślanego) z eksportem wynoszącym 365 000 ton w okresie sprawozdawczym, podczas gdy dostawy z UE stanowiły 175 000 ton, a wywóz z USA 28 000 ton.

Chiny nadal odgrywały kluczową rolę na międzynarodowym rynku mleka. W okresie sprawozdawczym od stycznia do października 2019 r. Przy zakupie 541 000 ton (+ 23 proc.) kraj ten był zdecydowanie największym importerem pełnego mleka w proszku, którego większość pochodziła z Nowej Zelandii. Największy odsetek odtłuszczonego mleka w proszku trafił również do Chin z 292 000 ton (+ 27 proc.) - około jedna trzecia tego pochodziła z UE.

Największym importerem sera była Japonia z 254 000 ton (+ 8 proc.). Jeśli chodzi o masło i olej maślany, Rosja była największym nabywcą na rynku światowym z 84 000 ton (do września 2019 r.) była Rosja, Chiny zakupiły go 68 000 ton a USA 58 000 ton.