Wcześniej były szef państwowego departamentu medycyny weterynaryjnej Iwan Basiuk poinformował, że do departamentu nadchodzą zapytania od gospodarstw z obwodów Chmielnickiego, Kijowskiego, Połtawskiego, dotyczące importu bydła z Niemiec.

Źródło proAPK