Unia przeznaczy w br. 160,5 mln euro na walkę z chorobami zwierząt. Jest to o ok. 10 proc. mniej w porównaniu z wydatkami poniesionymi na ten cel w 2015 r. 

Choroby bydła 

Na walkę z gruźlicą bydła przeznaczone ma być 63 mln euro, jest to o 1 mln euro mniej niż przed rokiem. Bez zmian pozostanie kwota przeznaczona na finasowanie walki z brucelozą bydła, wyniesie jak w latach ubiegłych 10 mln euro. O jedną trzecią, względem budżetu na 2015 r. zostaną ograniczone wydatki na walkę z chorobami prionowymi (m.in. BSE). Kwota ta wyniesie w br. 12 mln euro. Walka z chorobą niebieskiego języka  zostanie wspomożona 7,5 mln euro, jest to niemal 60 proc. spadek względem roku ubiegłego. Ograniczenie budżetu na walkę z tą chorobą szczególnie dziwi, w świetle rozprzestrzeniania się BTV w Europie południowej i zachodniej. 

Jak podaje FAMMU/FAPA, zgodnie z rozporządzeniem 652/2014 Unia będzie finansować programy zwalczania chorób zwierzęcych w wysokości 50 proc., z możliwością podniesienia pokrycia kosztów do 75 proc. lub 100 proc. BSE w przypadku nadzwyczajnych sytuacji.