Mlekpol zajmuje się skupem i przetwórstwem mleka, a także wyrobem serów. Przedsiębiorca produkuje m.in. mleko "Łaciate" i jest jednym z największych producentów wyrobów mleczarskich w kraju. Na podstawie decyzji prezesa UOKiK, Mlekpol będzie mógł przejąć Rolmlecz, który działa w tej samej branży.

Uczestnicy postępowania sprzedają swoje wyroby również na terenie Unii Europejskiej, w USA, Kanadzie, a także w krajach Afryki oraz Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie przyczyni się do istotnego ograniczenia konkurencji, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.

Zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do prezesa UOKiK, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

W kwietniu 2008 roku Urząd wydał zgodę na połączenie spółdzielni mleczarskich Mlekpol i Somlek.

Źródło: PAP