Urazy gruczołu mlekowego, a szczególnie te dotyczące strzyków, mogą być przyczyną znaczących strat ekonomicznych w stadach bydła mlecznego. Straty te mogą wynikać z ograniczonej produkcji mleka, a w skrajnych przypadkach z konieczności wybrakowania takiego zwierzęcia.

Etiologia uszkodzeń wymienia nie jest jednoznaczna mogą na nie wpływać czynniki żywieniowe, genetyczne, jak również nieprawidłowe warunki utrzymania krów, szczególnie w okresie okołoporodowym, kiedy dochodzi do znaczącego powiększenia rozmiarów gruczołu mlekowego.

W praktyce największy wpływ na powstawanie urazów wymienia mają nieodpowiednie warunki utrzymania. Są to zarówno śliskie podłogi, zbyt wąskie stanowiska, jak również brak pielęgnacji racic. Większość urazów powstaje w okresie okołoporodowym, kiedy wymię ulega znacznemu powiększeniu, a krowy w tym czasie mają większe problemy z poruszaniem się, a przede wszystkim ze sprawnym kładzeniem się i wstawaniem.

Nadal pokutuje problem zbyt wąskich stanowisk, co tyczy się szczególnie starszych obór, w których krowy utrzymywane są w systemie uwięziowym. W takich przypadkach może dochodzić do przydeptywania strzyków leżącej krowy przez sąsiednie sztuki, co skutkuje zranieniem, zmiażdżeniem lub częściową, a niekiedy całkowitą amputacją strzyka. Problemem są również zbyt krótkie stanowiska, na których dochodzi do odgnieceń, czy owrzodzeń wymienia.

Na pogorszenie kondycji skóry wymienia mają wpływ również takie czynniki jak niska temperatura, wysoka wilgotność, błotniste środowisko zewnętrzne oraz nieodpowiednie warunki zoohigieniczne w oborze. Wymienione elementy sprzyjają twardnieniu i grubieniu naskórka skóry strzyków oraz zmniejszają elastyczność skóry, która ma tendencje do pierzchnięcia, co zwiększa ryzyko występowania urazów.

Przyczyną uszkodzeń mogą być również chemiczne podrażnienia skóry strzyków, wynikające najczęściej z nieodpowiedniego rodzaju lub stężenia środka dezynfekującego, który w niesprzyjających warunkach pogodowych powoduje dodatkowe podrażnienia i pęknięcia skóry.

Więcej na temat urazów wymienia w lutowym wydaniu Farmera.

Tematykę dotyczącą zdrowotności gruczołu mlekowego będziemy również poruszać podczas najbliższej, V edycji Konferencji Farmera z cyklu „Nowoczesna produkcja mleka”, która odbędzie się 26 lutego w m. Porosły – Kolonia k. Białegostoku.

Zapraszamy do rejestracji.