Badania dr. Chad Dechow z Penn State University wykazały, że większość badanych cieląt z tą wadą nie dożywała więcej niż sześć tygodni.

Wspólnie z ministerstwem rolnictwa USA (USDA) naukowcy z uczelni i firm hodowlanych pracują teraz nad rozwiązaniem dla tzw. leżenia cieląt. 

Wada genetyczna u cieląt pochodzi od byka

W ramach badań porównano łącznie 18 dotkniętych i 26 zdrowych cieląt. Okazało się, że mutacja odpowiedzialna za defekt genu znajduje się na chromosomie 16.

Najpierw naukowcy zidentyfikowali haplotyp (blok wariantów genów) lub segment DNA, na którym opiera się defekt genu. Według badań wszystkie chore cielęta są homozygotyczne pod względem genu, co oznacza, że ​​odziedziczyły dwie kopie genu: jedną od matki, a drugą od ojca.

Dalsze analizy ujawniły również, że gen, który powoduje mutację u cieląt, pochodzi od byka. Kiedy prześledzono rodowód wstecz, to byk urodzony w 2008 r. został zidentyfikowany, jako źródło wady genetycznej zarówno w linii ojcowskiej, jak i matczynej dotkniętych cieląt.