Amerykański eksport mleka osiągnął rekordowy poziom w 2018 r., wzrastając o 9 procent rok do roku, pomimo spowolnienia w czwartym kwartale.

Całkowity eksport mleka w przeliczeniu na składniki stałe wyniósł 1,993 mln ton. Wartość amerykańskiego eksportu osiągnęła 5,59 mld dolarów, o 2 proc. więcej niż w 2017 r.

W 2018 r., z odwetowymi taryfami, nadpodażą na świecie, słabymi rynkami towarowymi i innymi trudnymi przeszkodami, eksport wzrósł do równowartości 15,8 procent amerykańskiej produkcji stałych składników mleka. Jest to najwyższy jak dotąd procent w roku kalendarzowym. W ciągu ostatnich trzech lat udział eksportu wyniósł 14,2 proc.