Jak podaje Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych FAMMU/FAPA, na podstawie najnowszych danych USDA, produkcja mleka w USA obliczana na podstawie 23 wiodących w tej branży stanów, w styczniu bieżącego roku osiągnęła poziom 7,5 mln ton, tym samym w skali miesięcznej odnotowano jej 1,9 proc. zwyżkę. W pierwszym miesiącu 2016 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej wytworzono o 2,9 proc. więcej mleka niż w tym samym okresie 2015 roku.

Jest to kontynuacja wzrostowej tendencji produkcji mleka, trwającej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej od dłuższego czasu. W całym 2015 roku w kraju tym wytworzono łącznie 88,74 mln ton mleka, o 0,83 proc. więcej niż w 2014 roku.

W Kalifornii, stanie o największej produkcji mleka w USA, w styczniu 2016 r. wyprodukowano niemal 1,56 mln ton (ponad 2 proc. wzrost względem grudnia 2015 roku, w skali roku odnotowano natomiast 2,7 proc. zniżkę), w ciągu całego 2015 roku w stanie tym wytworzono łącznie 18,54 mln ton tego surowca (o 3,4 proc. mniej niż w 2014 roku) - podaje FAMMU/FAPA.

Dużą dynamiką cechuje się produkcja w Wisconsin. Wzrost zarówno w styczniu 2016 r. (w odniesieniu do tego miesiąca roku poprzedniego) jak i całego 2015 r. (w stosunku do 2014 r.) mają wartości wynoszące ponad 4 proc.

-Drugie miejsce pod tym względem zajmuje stan Wisconsin gdzie miesięczna zwyżka produkcji mleka była mniej dynamiczna niż ta w Kalifornii. Zaobserwowano tam 1,3 proc. wzrost w skali miesięcznej i w styczniu 2016 roku w stanie tym wytworzono 1,14 mln ton tego surowca, w skali roku była to 4,7 proc. zwyżka. Natomiast łącznie w 2015 roku w Wisconsin wytworzono 13,13 mln ton mleka, o 4,17 proc. więcej niż w 2014 r. - czytamy w raporcie FAMMU/FAPA.