Według danych Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA) produkcja mleka w 23 największych stanach w maju wyniosła 17,8 mld funtów. Produkcja na jedną krowę w maju br. wyniosła zaś 2035 funtów (ok. 923 kg), co dało wzrost o 16 funtów w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Wzrosło również pogłowie krów mlecznych. W maju br. liczba krów w 23 głównych stanach wyniosła 8,72 mln sztuk, co stanowiło wzrost o 81 tys. sztuk w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 r. Wzrost pogłowia w zestawieniu z poprzednim miesiącem wyniósł 2000 sztuk.

Produkcja mleka w USA maju br. wyniosła 18,9 mld funtów, co stanowiło wzrost podaży o 1,8 proc. w zestawieniu z ubiegłym rokiem.

Pogłowie krów mlecznych ogółem w całych Stanach wyniosło w maju tego roku 9,39 mln. Było to 71 tys. sztuk więcej niż w maju 2016 r. i ponad 2 tys. sztuk więcej niż w kwietniu 2017 r.