Główny Inspektorat Weterynarii poinformował o zakończonych sukcesem kolejnych negocjacjach w sprawie weterynaryjnych świadectw zdrowia. Tym razem chodzi o renegocjacje wzoru świadectwa zdrowia dla mleka i przetworów mlecznych wywożonych do Japonii.

Wczoraj, tj. 18.05, Główny Inspektora Weterynarii został powiadomiony o zaakceptowaniu przez stronę japońską nowego wzoru świadectwa weterynaryjnego dla surowego mleka i produktów mlecznych pozyskanych od zwierząt parzystokopytnych eksportowanych do Japonii z Polski.

Świadectwo to stosuje się w przypadku wszelkich wysyłek mleka i produktów mlecznych przeznaczonych do spożycia oraz na cele paszowe i techniczne.

 – Procedura renegocjacji wzoru świadectwa zdrowia została rozpoczęta w roku 2019 r. od wypełnienia przez GIW kwestionariusza dotyczącego nadzoru nad produkcją mleczarską w Polsce. Pozytywne zakończenie wspomnianych rozmów oznacza dla strony polskiej utrzymanie możliwości eksportu produktów w drugiej połowie 2020 r. i w latach kolejnych  – czytamy w komunikacie GIW.

Niedawno zakończono również negocjacje w sprawie eksportu mięsa i produktów mięsnych wywożonych do Serbii, Singapuru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.