Polska i USA współpracują od lat hodowli bydła mlecznego. Teraz współpraca została przypieczętowana porozumieniem pomiędzy Związkiem Hodowców Bydła Holsztyńsko – Fryzyjskiego USA oraz Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka. W jego realizację zaangażowana jest Ambasada USA w Polsce.

Kate Snipes

Autor: ri

Opis: Kate Snipes

Kate Snipes, attache ds. rolnych Ambasady Amerykańskiej powiedziała, że umowa jest uznaniem dla polskiej hodowli i wyrazem tego, jak bardzo Amerykanie cenią hodowlę w naszym kraju.

Teraz wpisy do ksiąg hodowlanych bydła mlecznego będą honorowane przez obie strony. Wiarygodne informacje o pochodzeniu zwierząt i ich użytkowości będą wykorzystywane w hodowli i selekcji bydła mlecznego.

Postęp hodowlany to trudna i żmudna praca. Prawidłowa selekcja bydła prowadzi m.in. do wzrostu wydajności mlecznej i poprawy zdrowotności zwierząt.

Księgi hodowlane mają potwierdzać pochodzenie zwierząt. Mają dawać możliwość przechowywania rodowodów i informacji o użytkowości od co najmniej 5 pokoleń zwierząt. Z ksiąg można dowiedzieć się o grupie krwi bydła i jego genotypie.

Porozumienie pomiędzy polskim i amerykańskim związkiem hodowców bydła jest istotne ze względu na wchodzącą właśnie na świecie ocenę bydła przy użyciu genotypu. Po zbadaniu kodu DNA zwierzęcia będzie można z dużym prawdopodobieństwem określić cechy jakie bydło przekaże potomstwu.

Hądzlik i Quaassdorff

Autor: e.lewandowski

Opis: Leszek Hądzlik i Gerardo Quaassdorff

Postęp hodowlany zwiększy się dwukrotnie. Selekcja bydła nie będzie już aż tak kosztowna i skróci się nawet do dwóch lat.

Porozumienie w współpracy i wymianie informacji podpisali: Leszek Hądzlik, prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Gerardo Quaassdorff, dyrektor ds. współpracy międzynarodowej Związku Hodowców Bydła HF USA.

źródło: farmer.pl