W żywieniu krów zasuszonych ważne jest, aby przygotować krowę do porodu i zbliżającej się laktacji w sposób możliwie najlepszy (i najtańszy – gdyż chwilowo jest ona wyłączona z produkcji).

W gospodarstwach większych, gdzie krowy zasuszone stanowią większą grupę i w łatwiejszy sposób można zarządzać tymi zwierzętami, pewnym rozwiązaniem może być przygotowanie specjalnie dla tej grupy krów pasz objętościowych. Przygotowanie to można zacząć już na etapie wyboru mieszanki traw przy zakładaniu użytku zielonego, a także podczas jego nawożenia.

Dobór specjalnej mieszanki traw dla krów zasuszonych powinien skupiać się na wyborze mieszanki bez udziału roślin motylkowych – głównie lucerny (lub z jej śladowym, kilkuprocentowym udziałem).

Kolejną bardzo ważną sprawą jest nawożenie takiego użytku. Należy bowiem do niezbędnego minimum ograniczyć nawożenie fosforem. Ma to podobne znaczenie jak przy ograniczeniu udziału lucerny w dawce dla tej grupy krów. Przede wszystkim w nawożeniu fosforowym należy mieć na uwadze ograniczenie nawożenia użytku gnojowicą zawierającą znaczne ilości tego pierwiastka. Nawożenie azotowe powinno być również nieco zredukowane.

Pasze z takich użytków można również zbierać nieco później (2-4 tygodnie), niż pasze z przeznaczeniem dla grup produkcyjnych. Opóźnienie terminu zbioru obniży dostępność składników pokarmowych, dostarczając jednocześnie większą ilość włókna strukturalnego – przez co można poprawić kondycję bytującej w żwaczu mikroflory bakteryjnej (optymalizacja odczynu treści żwacza).

Dzięki przygotowaniu paszy dla krów zasuszonych w specjalny sposób można w znaczącym stopniu ograniczyć związki fosforu zawarte w paszy. Tym samym żywienie krów zasuszonych takimi paszami jest bezpieczniejsze – ograniczone jest ryzyko wystąpienia niektórych chorób okresu poporodowego (przede wszystkim porażenia poporodowe, a także zatrzymanie łożyska). Jest to jednak rozwiązanie dla gospodarstw nieco większych, gdyż w mniejszych może znacząco podwyższyć nakłady pracy, a tym samym koszty żywienia.