Dzięki nowym rozwiązaniom, według producenta, robot udojowy obecnie jest w stanie obsłużyć to samo stado w krótszym czasie. Wynika to m.in. z wysokiej skuteczności podłączania kubków udojowych na poziomie 99,8 proc. oraz skróconego o 50 proc. czasu podłączania.

Pozwala to na podniesienie ogólnej wydajności pracy robota o 10 proc. Wśród nowych rozwiązań zastosowano m.in. system PureFlow, który odpowiada za przygotowanie wymienia do doju. Zastosowano tu osobny przezroczysty kubek, który pozwala na obserwację wszystkich działań.

Kubek PureFlow działa poprzez stosowanie połączenia powietrza, wody i dodatkowego specjalnego środka myjącego aby umyć, wystymulować i przeddoić strzyk i przygotować go do doju. Dodatkowo mleko z przeddoju jest odprowadzane osobnymi przewodami do specjalnego zbiornika, aby uniknąć zakażeń krzyżowych.

Dużej poprawie w porównaniu z poprzednią generacją uległo również działanie ramienia robota, które o wiele delikatniej i płynniej porusza się przy wykonywaniu powtarzalnych czynności mycia, przygotowania, podłączania i spryskiwania po doju. Odpowiada za to system InSight, dzięki któremu przy każdym doju wymię jest mapowane, a robot uczy się rozmieszczenia poszczególnych strzyków.

Oznacza to również, że za każdym razem kiedy krowa przychodzi do robota, jej unikalne położenie strzyków jest przewidywane, sprawdzane i dostosowywane tak, aby zapewnić wykonanie każdego zadania w procesie doju w najbardziej efektywny i szybki sposób.