Według danych GUS w 2015 roku skup mleka surowego w Polsce wyniósł 10 557 mln litrów mleka, z czego 20,44 proc. (2 158 mln litrów) wyprodukowano w województwie podlaskim. Biorąc pod uwagę lokalizację mleczarni, do podlaskich zakładów mleczarskich trafiło aż 3 443 mln litrów (32,61 proc. polskiego mleka).

Region ten ze względu na dużą powierzchnię użytków zielonych, będący źródłem relatywnie taniej paszy dla bydła oraz znaczącą liczbę pobliskich mleczarni (w tym dwie największe w Polsce: Mlekovita i Mlekpol), stwarza korzystne warunki do rozwoju produkcji mleka.

W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku podlascy producenci mleka otrzymywali najwyższą cenę za skupowany surowiec w kraju - 122,14 zł/hl. Natomiast najniższą cenę w 2015 roku odnotowano w województwie łódzkim - 105,23 zł/hl. Biorąc pod uwagę średnią cenę skupu mleka w Polsce (113,87 zł/hl), stawki wypłacane na Podlasiu były o 7,26 proc. wyższe.