W 2019 r. wraz ze wzrostem ogólnej produkcji w kraju, odnotowano również zwiększenie wydajności mleka od jednej krowy o 1,0 proc. z 5747 litrów w 2018 r. do 5803 litrów.

Jak informuje GUS, zaobserwowano również wzrost wydajności mleka od jednej krowy mlecznej o 2,3 proc., co daje zwiększenie produkcji od sztuki z 6258 litrów w 2018 r. do 6402 litrów w 2019 r.

W ubiegłym roku w Polsce zwiększył się również średnioroczny stan krów o 32,5 tys. sztuk (+1,4 proc.), a krów mlecznych o 0,9 tys. i pozostał na zbliżonym poziomie w porównaniu do ubiegłego roku.

Przeważająca część produkcji surowca pochodziła z gospodarstw indywidualnych, w których w 2019 r. wyprodukowano 13172,0 mln litrów mleka (o 2,5 proc. więcej niż przed rokiem), co stanowiło 93,5 proc. produkcji krajowej ogółem.

W 2019 r. produkcja mleka w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 959 litrów, co stanowiło wynik o 2,1 proc. wyższy niż w 2018 r.

Najwyższą produkcję odnotowano w województwie mazowieckim (3 301 849 tys. l), podlaskim (2 822 924 tys. l) i wielkopolskim (1 963 651 tys. l). Z kolei najniższą produkcję zarejestrowano w województwie lubuskim (84 894 tys. l), podkarpackim (160 866 tys. l) oraz zachodniopomorskim (162 237 tys. l).