W grudniu poziom dostaw był tylko o 0,2 proc. wyższy od poziomu z poprzedniego roku, chociaż rozwój w krajach członkowskich był zróżnicowany.
Podczas gdy poziom dostaw wzrósł we Włoszech (+ 3,5 proc.), Irlandii (+ 4,6 proc.) i Polsce (+ 1,2 proc.), to zauważalnie mniej surowego mleka przejęły mleczarnie we Francji (-1,4 proc.), Niemczech (-1,1 proc.), Austrii (-2,1 proc.) i Holandii (-0,4 proc.) w dół.

Rozwój dostaw w pozostałych głównych krajach eksportujących mleko również był zróżnicowany: w Nowej Zelandii dostawy w grudniu 2020 r. przekroczyły poziom z poprzedniego roku o 0,7 proc. Od czerwca (początek sezonu mlecznego) do grudnia 2020 odnotowano tam wzrost o 0,8 proc.

W Australii wielkość dostaw zmniejszyła się w grudniu o 1,9 proc. z powodu warunków pogodowych, podczas gdy od lipca do grudnia odnotowano wzrost o 0,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Dostawy mleka w USA rosły. W grudniu nastąpił wzrost o 3,1 proc. w stosunku do tego samego miesiąca poprzedniego roku, a w całym roku kalendarzowym 2020 przetwórcy przyjęli o 2,1 proc. więcej mleka surowego niż w 2019 r.