Nagrody przyznano w 6 kategoriach: Innowacyjny produkt, Identyfikowalność i informacje dla konsumentów, Zasoby naturalne i różnorodność biologiczna, Biogospodarka i cyrkularność, Wsparcie dla rolników-członków oraz Tworzenie wartości społecznej.

W ramach konkursu Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy otrzymała nagrodę w kategorii Innowacyjny produkt, którą osobiście odebrał Pan Łukasz Kalinowski - Wiceprezes OSM w Piątnicy. Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek otrzymała wyróżnienie w kategorii Tworzenie wartości społecznej za Fundusz Stabilizacji i Rozwoju. Nagrodę w imieniu spółdzielni odebrała Pani Agnieszka Maliszewska - Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka oraz Wiceprezydent COGECA.

Europejska nagroda za innowacje spółdzielcze jest uhonorowaniem przez Cogeca nadzwyczajnych innowacji w sektorze rolnictwa, żywności, rybołówstwa i leśnictwa. To jeden z najstarszych programów nagród w tych sektorach. Ma ona również na celu promowanie wymiany najlepszych praktyk i transferu wiedzy oraz zachęcanie do jakościowego rozwoju procesów innowacyjnych - wszystko to z korzyścią dla rolników, obywateli UE i środowiska. Nagroda była przyznawana w latach 2009, 2012, 2014 i 2017.

W edycji 2020-21 skupiono się na innowacjach opartych na zrównoważonym rozwoju. Nagroda miała więc na celu docenienie wybitnych innowacji i tworzenia wartości, które aktywnie włączają aspekty zrównoważonego rozwoju (ekonomiczne, społeczne i środowiskowe) do systemów przedsiębiorstw spółdzielczych.