Rosnące ceny bydła próbują nadążyć za wszechobecnym wzrostem kosztów związanych z prowadzoną produkcją. Obserwowany wzrost cen jest w dużej mierze pokłosiem niemal dwuletniego okresu niskich stawek, który występował w latach 2019-2020. W efekcie wielu rolników zrezygnowało z produkcji bydła mięsnego, do której już nie powróciło.

Część zakładów utrzymała stawki z ubiegłego tygodnia, jednak wiele podmiotów skupowych podniosło stawki, aby nie odbiegać od średniej ceny rynkowej. Obecnie można powiedzieć, że obowiązuje rynek sprzedającego.

Ile kosztują buhaje?

W tym tygodniu w ankietowanych zakładach ceny skupu buhajów w klasie R wynoszą maksymalnie 16,00 zł/kg (średnio 15,83 zł/kg), zaś w klasie O górna stawka wynosi 15,80 zł/kg (średnio 15,46 zł/kg). Ceny byków skupowanych na żywą wagę wynoszą maksymalnie 10,00 zł/kg (średnio 8,77 zł/kg).

Po ile jałówki?

Stawki oferowane za jałówki również wzrosły. Ceny w klasie R wynoszą maksymalnie 16,00 zł/kg (średnio 15,04 zł/kg), a w klasie O 15,00 zł/kg (średnio 14,26 zł/kg). Za jałówki sprzedawane na wagę żywą producenci mogą obecnie otrzymać do 8,50 zł/kg (średnio 7,50 zł/kg).

Jakie ceny za krowy?

W przypadku cen krów, stawki za tę kategorię zwierząt w rozliczeniu poubojowym wynoszą maksymalnie 13,80 zł/kg (średnio 13,29 zł/kg). Natomiast w przypadku sprzedaży na żywą wagę, ceny dochodzą do 7 zł/kg (średnio 5,72 zł/kg) (ceny netto).

Sprawdź najnowsze notowania cen skupu bydła