W wyniku porozumienia i współpracy Zarządu Łódzkiego Związku z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu organizowane będą regularnie aukcje jałówek hodowlanych.

Będzie to cykliczna, comiesięczna impreza hodowlana, która zagości na stałe pod dachem wystawowego ringu w Bratoszewicach, jako „Aukcja jałówek w sercu polski”, co stanowi nawiązanie do tradycji odbywających się tu latem targów.

Aukcja jałówek hodowlanych odbywać się będzie w każdy drugi czwartek miesiąca. Wszystkie wystawione sztuki pochodzą ze stad objętych oceną wartości użytkowej prowadzonej przez PFHBiPM. Stada z których pochodzą zwierzęta są również wolne od chorób zwalczanych z urzędu. Kolejne aukcje odbędą się 14 lutego oraz 14 marca 2019 r.