W paszach objętościowych, z całą pewnością o wiele łatwiejsze, tańsze i skuteczniejsze jest stosowanie podstawowych zasad profilaktyki niż eliminacja występujących już w paszy mikotoksyn.

Przeważająca część grzybów produkujących mikotoksyny przyjeżdża na pole wraz z rośliną i rozwija się wówczas, gdy trafi na korzystne dla siebie warunki. Należy dążyć więc do tego, aby ograniczać do minimum skażenie paszy grzybami. Konieczne jest więc dbanie o higienę zbioru pasz objętościowych.

W przypadku kukurydzy zaleca się w tym celu zwiększenie wysokości koszenia, pozostawiając tym samym na polu części roślin najbardziej porażone przez grzyby. Warto również pilnować optymalnego terminu zbioru, aby sucha masa całej rośliny nie przekraczała 35 proc. Powyżej tej wartości następuje przyspieszony rozwój grzybów, a dodatkowo utrudnione jest zagęszczenie zbyt suchej sieczki, co stwarza dogodne warunki do rozwoju pleśni. Konieczne jest również dokładne niszczenie i przyorywanie resztek pożniwnych, szczególnie w przypadku roślin uprawianych w monokulturze.

Jeśli jednak profilaktyka zawiodła i w paszy obecne są mikotoksyny, konieczne jest wówczas podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu toksyn na zwierzęta.

Na rynku dodatków paszowych rozwija się coraz bogatsza oferta tzw. neutralizatorów, bądź absorbentów, zawierających takie składniki jak: glinki, kaolin, zeolity, węgiel aktywny, glinokrzemiany sodu i magnezu, bentonit, uwodnione glinokrzemiany sodowo-wapniowe, czy też drożdże.

Działanie dużej części dostępnych preparatów opiera się na substancjach wiążących mikotoksyny. Niestety jednak te najgroźniejsze, jak DON czy ZEN wiązane są w niewielkim stopniu. Warto w tym przypadku wybierać preparaty wyposażone dodatkowo w enzymy mogące rozkładać wybrane mikotoksyny. Niektóre dodatki zawierają również dodatki ziołowe działające ochronnie na wątrobę i wspierające układ odpornościowy organizmu. Należy jednak podkreślić, że nie ma idealnego dodatku, który poradzi sobie jednocześnie ze wszystkimi mikotoksynami.