Według danych GUS średnia cena skupu mleka w Polsce w grudniu 2019 r. wyniosła 139,73 zł/hl. Ceny oferowane producentom przez mleczarnie za surowiec w ubiegłym miesiącu wzrosły o 1,1 proc. w stosunku do tych jakie podmioty skupowe wypłacały w listopadzie 2019 r. Cena z grudnia ubiegłego roku jest jednak niższa o 0,3 proc. od tej, jaką mleczarnie wypłacały rolnikom w analogicznym okresie 2018 r.

Najwyższą cenę mleka odnotowano w województwach:
• podlaskim – 147,09 zł/hl
• dolnośląskim– 143,97 zł/hl
• warmińsko-mazurskim – 143,42 zł/hl

Najniższe stawki wypłacano zaś w województwach:
• małopolskim – 125,75 zł/hl
• łódzkim – 129,12 zł/hl
• świętokrzyskim – 131,53 zł/hl

Rok 2019, dzięki niewielkiemu wzrostowi ceny mleka w grudniu, zamknął się dla producentów dodatnim wynikiem. Przez ostatnich kilka miesięcy w cennikach mleka utrzymuje się nieduża, lecz stała tendencja wzrostowa. Póki co nie ma też przesłanek, aby sytuacja ta miała się drastycznie zmienić, tym bardziej, że w okresie wiosennym może pojawić się deficyt pasz objętościowych, wywołując tym samym spadek podaży mleka.