Należy przede wszystkim zwiększyć ładunek energetyczny dawki poprzez zwiększenie udziału pasz treściwych. Podając  krowom bardziej skoncentrowane energetycznie dawki  minimalizujemy  wystąpienie  deficytu energetycznego i związanej z nim zwiększonej podatności na  wystąpienie szeregu chorób metabolicznych – mówi dr Marcin Gołębiewski z Zakładu Hodowli Bydła SGGW i dodaje, że zwiększenie w paszy udziału pasz treściwych w dawce pokarmowej dla krów narażonych na działanie stresu cieplnego powoduje obniżenie przeżuwania i  jednocześnie zmniejsza produkcję ciepła w organizmie krów (mniej intensywna praca mięśni), co w tych okolicznościach należy uznać za działanie pożądane.

W odpowiednim zbilansowaniu dawki korzystne jest zastosowanie dodatku tłuszczu chronionego, który charakteryzuje się największą kalorycznością spośród wszystkich składników pokarmowych.

Z drugiej strony należy pamiętać, że duży udział wysoko skoncentrowanych pasz może przyczynić się do wystąpienia schorzeń np. kwasicy i szeregu innych chorób przemiany materii. – Aby zniwelować niekorzystne skutki zbyt dużego udziału pasz treściwych w dawkach zaleca się aby wprowadzać dodatki wspomagające trawienie, buforujące odczyn żwacza i substancji glukoneoplastycznych, wzmacniających wytwarzanie  energii  w organizmie zwierząt ze związków nie będących cukrowcami – tłumaczy dr Gołębiewski i wskazuje, że dodatki takie jak drożdże, kwaśny węglan sodu czy profilaktyczne podawanie glikolu propylenowego oraz niacyny może pozytywnie wpłynąć na procesy fermentacji w żwaczu.