Według danych GUS średnia cena skupu mleka w Polsce w marcu 2020 r. wyniosła 136,86 zł/hl. Ceny oferowane producentom przez mleczarnie za surowiec w ubiegłym miesiącu spadły o 0,4 proc. w stosunku do tych, jakie podmioty skupowe wypłacały w lutym 2020 r. Cena z marca tego roku jest również niższa o 0,7 proc. od tej, jaką mleczarnie oferowały rolnikom w analogicznym okresie 2019 r.

Choć według GUS-u spadek przeciętnej ceny mleka za marzec był niewielki, to docierają do nas sygnały od rolników o otrzymywanych od mleczarni pismach informujących o obniżce ceny za skupione mleko o 10 – 15 gr/l.

Najwyższą cenę mleka odnotowano w województwach:
• lubuskim – 141,97 zł/hl
• podlaskim – 141,50 zł/hl
• dolnośląskim – 141,01 zł/hl

Najniższe stawki wypłacano zaś w województwach:
• małopolskim – 126,56 zł/hl
• łódzkim – 129,17 zł/hl
• świętokrzyskim – 131,48 zł/hl

Tym razem to rolnicy z woj. lubuskiego otrzymali najwyższą średnią cenę za biały surowiec (141,97 zł/hl), Najniższe stawki otrzymują zaś rolnicy z Małopolski (126,56 zł/hl). Różnica wynosi nieco ponad 15 zł/hl, a więc mniej niż w poprzednich miesiącach, kiedy wartość ta przekraczała 20 zł/hl.

Na skutek trwającej epidemii koronawirusa i związanych z tym utrudnień, chociażby w eksporcie, sytuacja w sektorze mleczarskim wyraźnie się pogarsza. Organizacje branżowe, póki co nieskutecznie, wzywają władze krajowe i UE do rozpoczęcia skupu interwencyjnego odtłuszczonego mleka w proszku oraz masła, co pozwoliłoby zdjąć nadwyżkę tych towarów z rynku, które w normalnym trybie trafiłyby do sektora HoReCa, bądź na eksport.

Z kolei Europejska Rada ds. Mleka jako jedyne rozwiązanie widzi program dobrowolnej redukcji produkcji mleka przez rolników. W ramach tego narzędzia kryzysowego producenci mieliby otrzymywać rekompensaty na każdy niewyprodukowany litr surowca.