W dniu 15 listopada br. w Minikowie odbyło się po raz czwarty Forum Genetyczne skierowane dla zainteresowanych tematem hodowli bydła mlecznego. Organizatorem spotkania było Centrum Genetyczne Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Hasło przewodnie wydarzenia to: „Indeks selekcyjny wsparciem dla hodowcy w ekonomicznym zarządzaniu stadem”. Moderatorami spotkania byli dyrektor ds. hodowli PFHBiPM Agnieszka Nowosielska, dyrektor Centrum Genetycznego PFHBiPM dr Sebastian Mucha, a panel dyskusyjny prowadził dr Tomasz Krychowski.

W jednym z wystąpień prof. Donagh Berry z Irlandii przedstawił w jakich celach może być wykorzystywane DNA w hodowli bydła, tak aby osiągnąć jak najwięcej korzyści z genotypowania. Informacja genetyczna może być wykorzystywana m.in. do weryfikacji pochodzenia, wykrywania chorób genetycznych, czy określania kompozycji rasowej zwierząt.

Z kolei dr Sophie Eaglen z USA wskazywała nowe trendy i technologie wykorzystywane przez amerykańskich hodowców do poprawy ekonomiki produkcji. Obecnie w USA co miesiąc genotypuje się ok. 60 000 samic, a ok. 40 proc. populacji krów w USA jest już zgenotypowana.

O współczesnych indeksach ekonomicznych wpływających na postęp genetyczny mówiła dr Katarzyna Stachowicz pracująca w Nowej Zelandii. Natomiast nowe trendy w indeksach selekcyjnych przedstawił w swoim wystąpieniu Krzysztof Bączkiewicz z CGen. Jak przypominał, jeszcze 20 lat temu głównym składnikiem indeksów selekcyjnych były cechy produkcyjne. Dziś większy nacisk kładzie się na cechy funkcjonalne. Bączkiewicz podkreślał też rosnące znaczenie indeksów ekonomicznych.

Z kolei Mieczysław Kopiczko i Paweł Wierzbicki podkreślali we wspólnej prelekcji jak ważna jest współpraca hodowcy z doradcą hodowlanym, wskazując jednocześnie na praktyczne aspekty zastosowania narzędzi hodowlanych w stadzie.