W czasie trwania II CTR w Nadarzynie, mieliśmy okazję nie tylko zapoznać się z ofertą producentów różnorakiego sprzętu rolniczego. Podczas trwania Targów, podobnie jak podczas pierwszej ich edycji, odbywały się imprezy towarzyszące. Jedną z nich było czwarte Forum Sektora Wołowiny. Podczas Forum producenci bydła mięsnego oraz pozostali uczestnicy rynku wołowiny mogli wymienić się doświadczeniami i poszerzyć swoją wiedzę.

Myślą przewodnią IV Forum Sektora Wołowiny była prezentacja i dyskusja na temat strategii sektora wołowiny pod nazwą „Polska Wołowina 2022”. Sygnatariusze porozumienia „Polska Wołowina 2022” aktualnie pracują zgodnie z wolą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nad strategią rozwoju sektora. Równolegle trwają konsultacje kolejnych faz prac nad strategią, z udziałem przedstawicieli resortu rolnictwa.

W programie Forum znalazły się najistotniejsze zagadnienia z zakresu: strategii sektora wołowiny, poprawa konkurencyjności polskich producentów żywca wołowego, poprawa konkurencyjności polskiej wołowiny, jakości mięsa wołowego, transferu wiedzy oraz innowacyjności w procesie produkcji, handlu, logistyki, marketingu w tym również promocji  wołowiny oraz współpracy w ramach łańcucha dostaw. 

Forum trwało dwa dni, z czego pierwsza część miała charakter wykładowo-debatowy natomiast drugiego dnia odbywały się warsztaty branżowe dotyczące strategii "Polska Wołowina 2022"

Podczas pierwszego dnia skupiono się na zagadnieniu wyzwań dla polskich producentów żywca wołowego i wołowiny. Prelegenci i uczestnicy debat próbowali znaleźć odpowiedź m.in. na pytania: jaka jest przyszłość sektora wołowiny na globalnym rynku oraz czego potrzebują producenci w UE, aby być konkurencyjnymi na globalnym rynku.

Jak powiedział na podsumowanie pierwszego dnia Forum Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, znamienity jest fakt współpracy środowiska związanego z wołowiną.

- To wielki zaszczyt i wielka przyjemność zobaczyć na jednej sali hodowców, producentów i przetwórców, którzy są w stanie mówić jednym językiem. To oznacza, że strategia przygotowywana przez Radę Sektora Wołowiny ma szansą realizacji, powiedział prezes Zarzecki.

Drugiego dnia, odbywały się warsztaty pod hasłami: wyzwania, dźwignie wzrostu oraz inicjatywy strategiczne.

Forum organizowane jest przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. Ideą przyświecającą organizatorom jest kreowanie dobrych relacji oraz transfer wiedzy między wszystkimi uczestnikami łańcucha produkcji w sektorze wołowym: producentami żywca, ubojniami, zakładami rozbioru, handlem, światem nauki oraz przedstawicielami administracji. Ma to na celu zawiązanie partnerskich relacji, które zapewnią zrównoważony rozwój sektora.

Szczegółową relację z prelekcji oraz debat, które miały miejsce podczas IV FSW znajdą Państwo w miesięczniku Farmer oraz na portalu farmer.pl,