Niezależnie od wielkości stada i systemu utrzymania, warto wspomóc swoją codzienną pracę przy obsłudze zwierząt system, który umożliwi zarządzanie stadem z dowolnego miejsca. Poniżej przedstawiamy wybrane, i co warto podkreślić, polskie narzędzia do nowoczesnej obsługi stada.

STADO ONLINE (SOL)

Jest to stosunkowo nowe narzędzie w ofercie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, dostępne dla hodowców od stycznia 2018. PHFBiPM oferuje swój program wszystkim hodowcom bydła mlecznego, zarówno tym, których stada są objęte oceną wartości użytkowej, jak również tym, których zwierzęta nie są oceniane. SOL ma budowę modułową, co sprawia, że jest elastyczny względem potrzeb hodowcy. Użytkownik otrzymuje na starcie tzw. moduł bazowy, czyli podstawową wersję programu, którą może potem rozbudowywać o kolejne segmenty.

REJESTRACJA ZDARZEŃ DOTYCZĄCYCH ROZRODU

Aplikacja umożliwia rejestrację wszystkich zdarzeń związanych z rozrodem (pokrycia, ruje, zasuszenie, wycielenie), co ułatwia organizację pracy i przegrupowywanie zwierząt. Po wprowadzeniu jednych czynności aplikacja, poprzez "Kalendarz", przypomina o kolejnych zabiegach do wykonania. Dodatkowo w tym roku ruszył moduł "Inseminator", który jest przydatny szczególnie dla hodowców, którzy samodzielnie inseminują krowy. Funkcja ta umożliwia rejestrowanie pokryć w programie SOL i automatyczną synchronizację z danymi w systemie Symlek.

MONITORING ZDROWIA

Moduł "Zdrowie" jest dodatkowym i jedynym odpłatnym narzędziem w systemie, więc hodowca może sam zdecydować o korzystaniu z tej funkcji. Opcja ta umożliwia rejestrację i analizę stanu zdrowia zwierząt i przebiegu ich leczenia. Moduł zawiera także gotowe listy objawów chorób, listy diagnoz weterynaryjnych oraz listy leków, materiałów i czynności koniecznych do przeprowadzenia zabiegów i terapii leczniczych. Szczególnie przydatne są tu wykazy zwierząt objętych leczeniem oraz karencją na mleko i mięso. Miesięczny koszt obsługi modułu zdrowie wynosi 0,8 zł/szt. w stadach objętych oceną wartości użytkowej i 1 zł/szt. dla gospodarstw spoza oceny.

WSPÓŁPRACA Z SYSTEMAMI UDOJOWYMI

Oprócz analizy comiesięcznych raportów wynikowych z oceny wartości użytkowej, aplikacja Stado OnLine umożliwia również analizę danych pozyskiwanych z hal czy robotów udojowych, dzięki czemu nie trzeba skakać po kilku różnych programach. Hodowca może zatem śledzić codzienną wydajność laktacyjną zarówno dla pojedynczej sztuki, danej grupy, jak i całego stada. Po określeniu poziomu krytycznego spadku, program poinformuje hodowcę o niepokojącej zmianie wydajności, która może świadczyć np. o stanie chorobowym bądź niekorzystnej zmianie żywienia danej grupy (...).

Cały artykuł ukazał się w majowym numerze miesięcznika "Farmer"