Według danych GUS, średnia cena skupu mleka w Polsce w październiku 2022 r. wyniosła 260,35 zł/hl. Ceny oferowane producentom mleka przez podmioty skupowe za surowiec w ubiegłym miesiącu wzrosły o 4,3 proc. w stosunku do tych, jakie mleczarnie wypłacały we wrześniu 2022 r. Cena z października bieżącego roku jest również wyższa od tej, jaką mleczarnie oferowały producentom w analogicznym okresie 2021 r. o 59,0 proc.

Najwyższą cenę mleka w maju br. odnotowano w województwach:

  • warmińsko-mazurskim – 274,40 zł/hl
  • lubuskim – 272,60 zł/hl
  • podlaskim– 268,86 zł/hl

Najniższe stawki wypłacano zaś w województwach:

  • małopolskim – 239,62 zł/hl
  • łódzkim – 242,57 zł/hl
  • kujawsko-pomorskim – 253,00 zł/hl

Na podium najwyższych i najniższych stawek pozycje nie uległy zmianie, wzrosły jedynie ceny oferowane za surowiec. W ubiegłym miesiącu dystans pomiędzy najwyższą i najniższą ceną mleka w skupie uległ zmniejszeniu w porównaniu do zestawienia z września i wyniósł nieco ponad 21 groszy.

Pozytywne zmiany notowań odnotowano również na nowozelandzkiej giełdzie Global Dairy Trade, gdzie kurs notowań produktów mleczarskich wzrósł podczas ostatniej aukcji o 2,4 proc.