Kluczowa w diecie cieląt jest odpowiednia proporcja poszczególnych aminokwasów, natomiast większość preparatów mlekozastępczych jest formułowana i analizowana pod względem zawartości białka surowego (CP z ang. crude protein), a nie składu aminokwasowego.

Z badań przeprowadzonych przez Provimi na 20 proc. CP i 22 proc. CP preparacie mlekozastępczym wynika, że po dodaniu do 20 proc. CP zestawu aminokwasów uzyskano przyrost masy cieląt zbliżony do cieląt pojonych preparatem 22 proc. CP.

Opracowana przez firmę zalecana koncentracja aminokwasów została przebadana również przez niezależne laboratoria. Laboratorium z Chin potwierdziło, że odpowiednia proporcja lizyny, metioniny i treoniny w preparacie mlekozastępczym, w którym 50 proc. białka pochodziło z soi zapewniło cielętom odpowiedni przyrost. Natomiast naukowcy z Nowej Zelandii odkryli, że cielęta karmione pełnym mlekiem (4,4 proc. tłuszczu, 3,5 proc. białka) z dodatkiem zalecanej mieszanki aminokwasów wykazały szybszy przyrost masy niż cielęta niesuplementowane aminokwasami.