Jak poinformował organ KE w ubiegłym tygodniu, program został zatwierdzony na podstawie odpowiednich ram dotacji przyjętych w 2022 roku. Program przewiduje udzielanie pomocy w formie dotacji bezpośrednich.

Według KE celem rządowego projektu w Rumunii jest zrekompensowanie kwalifikującym się beneficjentom części dodatkowych kosztów, które ponoszą, w szczególności w wyniku wzrostu cen paliw, energii i pasz dla zwierząt.

Nie więcej niż 250 tys. euro na firmę

Hodowcy otrzymają również pomoc w przezwyciężeniu trudności finansowych związanych z obecnym kryzysem geopolitycznym.

KE podkreśla, że pomoc nie może przekroczyć kwoty 250 000 euro na beneficjenta. Odpowiednie środki musiałyby zostać przyznane przez rumuński rząd najpóźniej do 31 grudnia 2023 r.