Większość zakładów pozostawiła niezmienione cenniki z okresu przedświątecznego. Niektóre punkty skupujące bydło zapowiadają możliwe podwyżki cen bydła, choć jeszcze nie przekłada się to na dostępne stawki. Plany podwyżek motywowane są zmniejszoną podażą krów na rynek.

Obecnie za buhaje w klasie R zakłady oferują stawki do 12,7 zł/kg, a za klasę O do 12,3 zł/kg. Stawki proponowane za buhaje w wadze żywej zatrzymują się na poziomie 7,4 zł/kg.

Jałówki mięsne wyceniane są maksymalnie na 12,2 zł/kg w klasie R oraz 11,7 zł/kg w klasie O. Za jałówki w wadze żywej skupujący płacą maksymalnie 6,4 zł/kg.

Stawki płacone za krowy w wadze poubojowej wynoszą maksymalnie 10,8 zł/kg. Natomiast ceny krów w wadze żywej dochodzą do 5,2 zł/kg (ceny netto).

Od 15 marca istnieje możliwość składania wniosków obszarowych, a więc i wniosków o dopłaty do bydła, co może wiązać się zmniejszoną podażą zwierząt.