Unormowaniu uległa już podaż krów, które w poprzednim miesiącu dominowały wśród skupowanego bydła. Wiele ofert sprzedaży krów wynikało z zakończenia sezonu pastwiskowego. Do innych przyczyn można zaliczyć redukcję liczebności stad krów mlecznych w gospodarstwach zagrożonych przekroczeniem kwot mlecznych.

 

Aktualne stawki (ceny netto) za krowy w rozliczeniu poubojowym (WBC) w najkorzystniejszej ofercie osiągają cenę 10,20 zł/kg w klasie R, O-klasa jest wyceniana 0,50 zł mniej. Maksymalne stawki oferowane za krowy skupowane w wadze żywej wynoszą 4,6 zł/kg.

 

Maksymalne ceny buhajów za klasę R to 12,20 zł/kg, z kolei za O-klasę zakłady płacą do 12,0 zł. W przypadku skupu w rozliczeniu na wagę żywą, za najlepsze buhaje można uzyskać do 6,80 zł/kg.

 

Do cen wypłacanych za buhaje zbliżone są stawki, jakie można uzyskać za jałówki. Za te zaklasyfikowane do klasy R, rolnicy mogą obecnie otrzymać 12,20 zł/kg. Natomiast sztuki , które znajdą się w O-klasie kosztują maksymalnie 11,50 zł/kg. Najlepsze oferty z jałówki skupowane w wadze żywej osiągają poziom 6,50 zł/kg.

 

Sprzedaż bydła opasowego jest w trudnej sytuacji na rynku mleka cennym zastrzykiem gotówki. Kierownicy skupów podkreślają wyższość bydła nad innymi gatunkami, jak trzoda chlewna, wynikającą z możliwości przetrzymania sztuk i sprzedaży ich w dowolnym terminie, bez obawy „przerośnięcia” zwierząt.