Skupy i ubojnie zaczęły już normalnie pracować po dość długiej przerwie świątecznej. Martwy okres w branży trwał około dwóch tygodni.

Stawki za bydło nieznacznie wzrosły, co tłumaczone jest m.in. wzrostem kursu euro. Jeżeli jednak nastąpi gwałtowny wzrost podaży bydła, reakcja cen może być negatywna.

Aktualne stawki (ceny netto) za krowy w rozliczeniu poubojowym (WBC) w najkorzystniejszej ofercie osiągają cenę 10,40 zł/kg w klasie R, O-klasa jest wyceniana maksymalnie na 10 zł. Najwyższe stawki oferowane za krowy skupowane w wadze żywej wynoszą 5 zł/kg.

Maksymalne ceny buhajów za klasę R to 12,70 zł/kg, z kolei za O-klasę zakłady płacą do 12,50 zł. W przypadku skupu byków w rozliczeniu na wagę żywą, za najlepsze sztuki mięsne można uzyskać do 7,40 zł/kg.

Do cen wypłacanych za buhaje podobne są stawki, jakie można uzyskać za jałówki. Za sztuki zaklasyfikowane do klasy R, rolnicy mogą obecnie otrzymać również 12,70 zł/kg. Natomiast jałówki, które znajdą się w O-klasie kosztują o ok. 0,80 zł/kg. Najlepsze oferty za jałówki skupowane w wadze żywej osiągają poziom 6,50 zł/kg.